Privacyverklaring

versie 1.0 | 2018-04-30

Het is mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten ik u weten welke gegevens ik verzamel wanneer u mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en voor hoelang ik deze bewaar. Zo snapt u precies hoe ik werk. Ik combineer deze gegevens niet met andere gegevens waarover ik beschik.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Bob Vandevliet. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bob Vandevliet niet verantwoordelijk is voor de privacyverklaring van andere websites en bronnen.

Naam van verantwoordelijke en contactpersoon

Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Bob Vandevliet. Bob Vandevliet is verantwoordelijk voor de omgang met de door Bob Vandevliet verzamelde gegevens over u. Voor vragen of andere opmerkingen kunt u terecht bij Bob Vandevliet, info@bvandevliet.nl.

Cookies

Mijn website maakt gebruik van cookies, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Deze helpen mij bij te houden hoe de website wordt gebruikt (zie Google Analytics). U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies worden geweigerd. Het is echter mogelijk dat sommige functies en/of services op mijn, en ook andere websites, niet- of incorrect functioneren wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google Analytics

Bob Vandevliet maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers mijn website gebruiken en op basis daarvan mijn diensten te blijven verbeteren. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt om rapporten hierover aan Bob Vandevliet te kunnen verstrekken.

De aldus verkregen informatie over uw gebruik van de website wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres, dan wel de laatste 3 cijfers geanonimiseerd), overgebracht naar- en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Bob Vandevliet heeft dit zodanig ingesteld dat (vanaf de inwerktreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018) deze informatie niet langer dan 26 maanden wordt bewaard, tenzij dezelfde gebruiker binnen die termijn de website opnieuw raadpleegd, dan wordt de termijn gereset. Lees de privacyverklaring van Google voor meer informatie. Ik hanteer deze termijn van 26 maanden om eventuele trends betrouwbaar te kunnen vaststellen.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bob Vandevliet heeft hier geen invloed op. Bob Vandevliet heeft Google geen toestemming gegeven om via Bob Vandevliet verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Echter heb ik geen direct herleidbare persoonsgegevens, omdat ik enkel gebruik maak van geanonimiseerde Google Analytics informatie (zie Google Analytics).

Klacht indienen

Als u vindt dat ik u niet op de juiste manier help, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe een klacht in te dienen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het doel en het gebruik van– en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Bob Vandevliet
designer / engineer / web developer

mijn LinkedIn
portfolio@bvandevliet.nl
+31 (0)6 81297717

Graaf Ottoplein e.o., Arnhem