Mega Midgetgolf (MMG)

Tijdens mijn stage bij Ennovatief was de Mega Midgetgolfbaan (MMG) het grote project naast de VR-glasses waaraan ik werkte. In dit project was de doelgroep een heel belangrijk aspect (wordt duidelijk in de samenvatting hieronder). Daarom is er veel vooronderzoek gedaan zoals gesprekken met experts (snoezel-expert, samenspeel-expert, therapeutische experts, bouwkundige, …) maar ook hebben mijn stage-collega en ik een dag met de doelgroep meegelopen. Tijdens dit project heb ik wat meer aandeel gelevert in de technische uitwerking en mijn collega in het netwerken en het vooronderzoek. Zo hebben wij beide een rapport geschreven waarvan de hare het vooronderzoek weergeeft en de mijne alle technische uitwerkingen met bijlagen zoals technische tekeningen, renders, etc… De bedoeling is dat dit project in 2017 wordt gerealiseerd op het terrein van De Hartenberg.

Inmiddels staat op de website van De Gelderlander meer over de realisatie van het project!

Samenvatting uit rapport

De opdrachtgever van dit project is Gert ten Hoven, manager primair proces bij De Hartenberg. De Hartenberg in Wekerom is een locatie van ’s Heeren Loo en biedt ondersteuning aan mensen van alle leeftijden die een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben. Gert ten Hoven wil een product in de vorm van een mega midgetgolfbaan zodat cliënten en bezoekers van De Hartenberg samen een activiteit kunnen doen. Het hogere doel hierbij is om mensen met een beperking meer te integreren in de maatschappij. Dit is in het belang van het welzijn van vaak eenzame cliënten van De Hartenberg. Bijkomend is het wenselijk dat de omzet van het theehuis wordt verhoogd doordat er hierdoor meer bezoekers komen.

Het doel van dit project is het realiseren van een “Mega Midgetgolfbaan (MMG)” die voor zowel de cliënten als de bezoekers van De Hartenberg een aantrekkelijke beleving is. De hoofdvraag in dit rapport: Welke materialen en dimensies zijn geschikt om de MMG te realiseren en hoe ziet daarvan de geschatte begroting eruit?

De bedoeling is dat de MMG een herkenbaar thema heeft. Hierbij is zonder technische onderbouwing gekozen voor het thema Mario. In de toekomst worden er mogelijk meerdere banen ontwikkeld met andere thema’s. Deze eerste MMG wordt bovendien gezien als een “pilot” en zal een analysebron zijn voor toekomstige MMG’s.

Randvoorwaarden

  • De ernstigste (meervoudig) verstandelijk (en lichamelijk) beperkten moeten geprikkeld worden.
  • Het product is daarnaast óók interessant voor bezoekers, d.m.v. het thema “Super Mario”.
  • Het product is ligbed- en rolstoelvriendelijk, ten alle tijden moet kunnen worden omgekeerd.
  • De gebruiker moet onafhankelijk van zijn beperking zelf in controle kunnen zijn.
  • Het product is zodanig professioneel dat gebruikers ermee vertrouwd raken.
  • Het product is weerbestendig, duurzaam en onderhoudsarm.
  • Het product is realiseerbaar zonder noodzakelijke (bouw)vergunningen.

Het ontwerp van de Mega Midgetgolfbaan is een 72m2 parkour geworden dat is opgedeeld in “kamers” die elk een ander beleving hebben. Het gaat hierbij meer om het geprikkeld worden dan het spelelement waardoor het voor cliënten ook interessant is. Dit bleek uit het vooronderzoek. De gebruiker kan eventueel met een fitnessbal het parkour afleggen en zo het spelelement – dat wel aanwezig is – toepassen.

Reflectie

Doelgroep

Veel experts gesproken en genetwerkt, waarvan ik veel heb geleerd over mensen met een beperking: dat ook zij een heel eigen persoonlijkheid hebben, de ene houd van heel intense prikkels zowel visueel als tast en auditief, de ander vind dat te spannend en houd van meer rust. Ook de meeloopdag bij de dagbesteding was zeer leerzaam, het direct in contact zijn met cliënten van De Hartenberg vraagt veel energie en aandacht. Ik ben zeer tevreden en voldaan over het concept van de MMG omdat door het uitgebreide vooronderzoek alle aspecten heel goed onderbouwd zijn.

Netwerken

Ik heb geleerd dat het bij netwerken belangrijk is dat je je contacten goed onderhoud. Als je een gratis lunch krijgt, accepteer die dan zonder twijfel maar zorg dat zo’n gebaar de volgende keer van de andere kant komt. We vroegen Harry Broekhuizen waarom hij ons zo goed hielp. Zijn antwoord was om zijn eigen netwerk gezond te houden omdat hij voor ons contact opnam met mensen uit zijn netwerk om ons, maar dus ook zichzelf een goede naam te houden. Daarnaast is het heel belangrijk dat je je verdiept in de sector waarin je contact zoekt met experts, zodat je de juiste termen toepast, dit zorgt ervoor dat je wordt gerespecteerd waardoor je veel meer kan bereiken. Het is mooi om te zien hoe mensen in een netwerk in een bepaalde sector elkaar allemaal kennen en dat het een klein wereldje is waar iedereen elkaar aanvult. Het was een goed idee om deze experts te benaderen omdat er zoveel kennis is die niet gemakkelijk vanachter de laptop gevonden kan worden. Daarnaast is netwerken veel effectiever omdat je oog in oog spreekt met experts over het project, alle kennis is gespecificeerd naar het ontwerpprobleem.

Communicatie

Het communiceren met renders en tekeningen naar de opdrachtgever en ook allerlei experts die geen technische achtergrond hebben werkt heel goed. Van een moeilijk contacteerbare opdrachtgever hebben wij hem op deze manier zeer enthousiast weten te maken en weer de vaart in het project gekregen. Experts begrepen meteen wat ons concept inhield en op die manier waren de gesprekken zeer efficiënt en effectief.
Ook heb ik gemerkt dat wanneer je belt met leveranciers, het vaak efficiënter is om je project uit te leggen dan specifiek naar iets te vragen omdat zij dan beter met je kunnen meedenken en soms met betere ideeën komen.