Polymer Index

Open the tool

Er zijn verschillende material data sheets voor polymeren beschikbaar zoals die van Campus of Material Data Center maar deze zijn gevuld met allerlei exacte varianten van verschillende leveranciers en het vinden van een geschikte polymeer vraagt enige basiskennis. Om snel en gemakkelijk een grove selectie (uitsluiting) te kunnen maken uit polymeren of om deze te vergelijken met anderen, heb ik een eenvoudige webtool ontwikkelt waarin van alle basis-polymeren de generieke waarden van verschillende parameters zijn verzameld. De tool leest uit een xml-database en maakt het mogelijk deze data op een handige manier te ordenen en filteren. Een toekomstige verbetering is deze tool te vertalen naar een PHP-based tool met een MySQL-database, zodat er een backend-omgeving aan toegevoegd kan worden om eenvoudig de polymeren-database te kunnen beheren. Momenteel werkt de tool volledig op HTML en Javascript, wat het dan weer wel gemakkelijker maakt de tool offline te gebruiken.